Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

cardinal's coat-of-arms