Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

papal coat-of-arms, papal emblem