Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

conj and
also, too
i tak dalej - and so on

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Chcemy teraz omówić kwestię wynagrodzeń menadżerów i kwestię krótkiej sprzedaży.
We want to discuss managers' salaries now. We want to discuss short selling now.

statmt.org

Ale czego nie widzimy, tego się spodziewamy i tego przez cierpliwość oczekujemy.
But if we hope for that which we see not, [then] do we with patience wait for it.

Jesus Army

Jest to krok w stronę akceptacji tego, że pewnego dnia umrę i ulegnę rozkładowi.
It's also a step towards taking responsibility for my own burden on the planet.

TED

W Japonii czymś wspaniałym jest obranie mandarynki i zachowanie skórki w całości.
In Japan, it's a wonderful thing to remove the clementine peel just in one piece.

TED