Nowoczesny słownik polsko-angielski

both ... and ...