Nowoczesny słownik polsko-angielski

Inter-Application Communication

IAC