Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(przełożony klasztoru w Kościołach wschodnich)] ] prawosł., gr. ichumen, igumen