Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

Congregatio Parvarum Servarum Immaculatae Cordis Mariae
Congregation of Sisters Servants of the Immaculate Heart of Mary, Sisters Servants of the Immaculate Heart of Mary
Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, [ [Siostry Honoratki] ]