Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

immanence of God, divine immanence