Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

emperor

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C emperor

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

polit. emperor

Nowoczesny słownik polsko-angielski

cesarz

imperator