Wordnet polsko-angielski

(relating to or characteristic of Impressionism
"impressionist music")
impressionist, impressionistic

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj impressionistic

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

IMPRESSIONISTICALLY