Wordnet polsko-angielski

genomic imprinting, genetic imprinting, imprinting
synonim: imprinting
synonim: rodzicielskie piętno genomowe
synonim: naznaczenie genetyczne