Nowoczesny słownik polsko-angielski

zaocznie

in absentia

pod nieobecność