Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(w inny sposób) differently, in a different way
(w przeciwnym razie) otherwise, or (else)
~ mówiąc in other words
postępować ~ to act in a different way
~ niż ktoś inny/coś innego unlike

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adv otherwise, differently
tak czy inaczej - one way or another
anyway
bo inaczej - or else, otherwise

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

pron. otherwise

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DIFFERENTLY FROM

OTHERWISE

MANNER: IN A DIFFERENT MANNER

OTHER

ELSE

ANOTHER: IN ANOTHER WAY

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adv otherwise, differently
tak czy ~ one way or another
bo ~ or else

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

alias

anew

anywise

but

unlike