(a) Distinguish simple from (b) compound interest
(c) contractual (I) from (d) statutory interest

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The interest of Europe as a whole must take precedence over partial viewpoints.
Dobro Europy jako całości musi mieć pierwszeństwo przed partykularnymi poglądami.

statmt.org

Russia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.
Świadczą o tym rosyjskie wypowiedzi o uprzywilejowanych interesach w sąsiedztwie.

statmt.org

This was "planning" -- in quotes -- that did not have our best interests in mind.
Takie w cudzysłowie "planowanie" zupełnie nie ma na względzie naszych interesów.

TED

Now the interesting thing about RedBrigade is that he wasn't an advanced hacker.
To, co jest najciekawsze w jego historii to to, że nie był zaawansowanym hakerem.

TED

It also protects its own interests just as the US does or for that matter the EU.
Chroni ona także swoje własne interesy, jak czynią to USA czy w tym wypadku UE.

statmt.org

Just lost a because of you guys.
Właśnie straciliśmy przez Was (Person of Interest).