Wordnet polsko-angielski

(between or among planets
"interplanetary travel")
interplanetary
synonim: międzyplanetarny

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj interplanetary