Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

Interpol, the International Criminal Police Organization

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

Interpol

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Chciałbym, aby Europol i Interpol podjęły stanowcze działania zwalczające taki nielegalny handel.
I want to see strong measures put in place through Europol and Interpol to curb this illegal trade.

statmt.org

Istnieje już Interpol, doskonały i sprawny organ policji międzynarodowej, w którym działają suwerenne państwa na całym świecie.
There is already Interpol, an excellent and efficient international police body in which sovereign states throughout the world participate.

statmt.org

Mamy Interpol, mamy konwencję haską, mamy traktaty o ekstradycji, uznajemy czas spędzony w więzieniu w innym państwie jako część składową wyroku itd.
We have Interpol, we have the Hague Convention, we have extradition treaties, we recognise the time spent in another country's prison as constituting part of a sentence, and so on.

statmt.org

Then I will write a report extolling Interpol for its help.
A ja napiszę potem raport, gdzie pochwalę Interpol za pomoc.

Interpol has your photo now, and that was very stupid.
A teraz Interpol ma twoje zdjęcie, to już było bardzo głupie.

In 2005, the German government issued a red letter on him through Interpol.
W 2005 roku niemieckie władze wysłały za nim list gończy przez Interpol.

The latest information, as gathered by the Interpol computer bank, supports this.
Ostatnie informacje jakie zebraliśmy i to co nam przekazał Interpol potwierdza przypuszczenia.

Yeah, both Interpol and Ml-6 believe he's changed his appearance again.
To nasza jedyna szansa? Interpol i uważają, że znowu zmienił wygląd.

There is already Interpol, an excellent and efficient international police body in which sovereign states throughout the world participate.
Istnieje już Interpol, doskonały i sprawny organ policji międzynarodowej, w którym działają suwerenne państwa na całym świecie.

You know what I find very interesting is Interpol was attacked recently as well.
Wie pan co jest ciekawe? Interpol również niedawno zaatakowano.

Is it okay with Interpol if we talk to him, too?
Czy Interpol się zgadza żebyśmy też z nim pogadali?

I've heard the rumors, but InterPol sure let somebody incredible join up.
Słyszałem o tym plotki. Interpol naprawdę zatrudnił kogoś niesamowitego.

I want to see strong measures put in place through Europol and Interpol to curb this illegal trade.
Chciałbym, aby Europol i Interpol podjęły stanowcze działania zwalczające taki nielegalny handel.

And that, by the way, is a spectacular list to be on.
Jesteś na liścienajbardziej poszukiwanych ludzi przez Interpol, a to jest naprawdę spektakularna lista.

Well, thank goodness you have Interpol to finance your persistence, huh?
Dzięki Bogu, że ma pan Interpol, który finansuje pański upór, co?

Interpol backs Mr. Trahn's theory in every case except one.
Interpol podtrzymuje teorię pana Trahn'a z wyjątkiem jednej sprawy.

Interpol will be watching, and no one will cash them.
Interpol będzie węszył i nikt ich nie spienięży.

Interpol just confirmed he's no longer in Moscow.
Interpol potwierdził, że nie ma go w Moskwie.

Contact the Russian Secret Police in Saint Petersburg... and tell them Interpol has jurisdiction.
Zadzwoń do tajnej policji w St. Petersburgu i powiedz im, że Interpol przejmuje sprawę.

Interpol calls him Deadshot because he never misses.
Interpol nazywa go Deadshotem, ponieważ nigdy nie pudłuje.

Interpol has three separate bulletins out on me!
Interpol wydał na mnie trzy listy gończe!

Swedish police and Interpol together to catch the killer.
Szwedzka policja i Interpol razem łapią zabójcę.

Then I will write a report extolling Interpol for it's help.
Wówczas napiszę raport, wychwalający Interpol za pomoc.

Two years ago, Interpol thought they had him.
Dwa lata temu Interpol prawie go miał.

Interpol has been circulating his photo for days.
Interpol obraca jego fotografią od kilku dni.

Interpol officers Roma and Malik... get out of there!
Interpol, oficerowie Roma i Malik. Znikaj stamtąd jak najszybciej!

Interpol just registered a new flight plan from Le Bourget.
Interpol poinformował nas o nowym locie z Le Bourget.

And Interpol? Until I can be sure our interests don't conflict, nothing has changed.
A Interpol? Dopóki nasze interesy nie będą naruszone, nie reaguj, nic się nie zmieniło.

Interpol, Indian government, who is behind her?
Interpol, rząd indyjski, kto za nią stoi?

Colonel Southern, it regrets me that I you on this number must ring but...
Pułkowniku Southern, przepraszam, że dzwonię na ten numer, - ale Interpol mnie ściga.

We have Interpol, we have the Hague Convention, we have extradition treaties, we recognise the time spent in another country's prison as constituting part of a sentence, and so on.
Mamy Interpol, mamy konwencję haską, mamy traktaty o ekstradycji, uznajemy czas spędzony w więzieniu w innym państwie jako część składową wyroku itd.

And that will be faster than Interpol.
I musisz być szybsza niż Interpol.

So they're running another check through the and Interpol.
Więc sprawdzają ponownie poprzez i Interpol.

Simon, why do European police call themselves lnterpol, anyway?
Czemu europejska policja nazywa się Interpol?

Interpol and public health systems online.
Interpol i baza ministerstwa zdrowia podłączone.

Interpol did send an additional team to retrieve Arnaldo.
Interpol wysłał inny zespół, żeby odebrał Arnaldo.

The one that the Interpol who take it to your house.
O tym, że Interpol jest w Twoim domu

I ran all the fingerprints through Interpol, the
Przepuściłam wszystkie odciski palców przez Interpol i

Interpol have got a file on him.
Interpol ma na niego akta.

We don't, but Interpol does.
My nie, ale Interpol tak.

Interpol appreciates both of your efforts.
Interpol docenia wasze starania.

Interpol? he was a cop?
Interpol? On był policjantem?

Only Dizarian's came up on Interpol.
Tylko po Dizarian'a zgłosił się Interpol.

I've tried everything from integrity to interpol...
Próbowałem wszystkiego od integralność do interpol...

I called Liverpool, Interpol, even Paul.
Wołałem Liverpool, Interpol, nawet Paula.

Special units, Interpol, two billion pesetas!
Specjednostki, Interpol, Dwa miliardy peset!

through Interpol, requested a copy.
przez Interpol, prosiło o kopię.

and Interpol have nothing.
i Interpol nic nie mają.

through Interpol, requested a copy.
poprzez Interpol prosi o kopię.

The feasibility study and implementation phase are funded by the AGIS programme and, since September 2005, this database used by Interpol is funded mainly by G8 governments and private companies.
Analiza wykonalności i etap wdrożenia zostały ufundowane przez program AGIS, a od września 2005 r. wspomniana baza danych, wykorzystywana przez Interpol, jest finansowana głównie ze środków rządowych państw należących do G8 oraz firm prywatnych.