Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(wykładnia) interpretation, construction
interpretacja rozszerzająca: extensive interpretationinterpretacja umowy: construction of the contractbłędna interpretacja: misconstructionwynikający z interpretacji: constructivedopuszczać możliwość kilku interpretacji: to admit of several interpretations

Wordnet polsko-angielski


1. (the act of interpreting something as expressed in an artistic performance
"her rendition of Milton's verse was extraordinarily moving")
rendition, rendering, interpretation


2. (an explanation that results from interpreting something
"the report included his interpretation of the forensic evidence")
interpretation: :

3. (an explanation that results from interpreting something
"the report included his interpretation of the forensic evidence")
interpretation: : synonim: rozumienie
synonim: wykładnia
synonim: naświetlenie
synonim: odczytanie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

interpretation
~ ruchów ciała, pozycji itp. body language

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C interpretation
explanation: ~ symfonii Mozarta interpretation of Mozart's symphony
jaka jest twoja ~ bieżących faktów? what is your interpretation of current affairs?

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f interpretation ~ przepisów prawnych interpretation of legal regulations

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RENDITION

READING

RENDERING

PLAYING

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f interpretation
~ danych wywiadowczych interpretation of intelligence

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

constructio

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

approach

Nowoczesny słownik polsko-angielski

construal

portrayal