Wordnet polsko-angielski

(sequence of a eukaryotic gene's DNA that is not translated into a protein)
intron, noncoding DNA
synonim: sekwencja niekodująca

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

intron n