Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

introspective

Nowoczesny słownik polsko-angielski

self-reflective