Słownik polsko-angielski

invention; resourcefulness
~ podwładnych - resourcefulness of subalterns

Wordnet polsko-angielski

(the power of creative imagination)
inventiveness, ingeniousness, ingenuity, cleverness
synonim: pomysłowość
synonim: koncept
synonim: rzutność

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

invention

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C inventiveness; ingeniousness; invention

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f inventiveness

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

creativity

Nowoczesny słownik polsko-angielski

imagination

contrivance