Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

isoimmunization n