Wordnet polsko-angielski

isotach

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

kart.,meteo., hydro. isovel