Wordnet polsko-angielski

( (meteorology) an isogram connecting points having the same temperature at a given time)
isotherm

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

isotherm

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (geog) isotherm

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f fiz. isotherm

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f isotherm

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

geogr. isothermal line