Słownik polsko-angielski

tech. cable; żegl. cable (1/10 mili morskiej = 185,2 m)
~ dwużyłowy - double-core cable
~ elektryczny - electric cable
~ energetyczny - power cable
~ holowniczy - hauling cable
~ jednożyłowy - single-core cable
~ koncentryczny - concentric cable
~ łącznościowy - communications cable
~ napowietrzny - overhead cable
~ pełnomorski - ocean cable
~ pod napięciem - live cable
~ podmorski - submarine cable
~ podziemny - underground cable, buried cable
~ polowy - field cable
~ przybrzeżny - coastal cable
~ światłowodowy - optical fibre cable, light cable
~ telefoniczny - telephone cable
~ telegraficzny - telegraphic cable
~ telekomunikacyjny - telecommunication cable
~ trałowy - mine-sweeping cable
~ wielożyłowy - multi-conductor cable, multi-core cable
~ zasilający - power cable

Wordnet polsko-angielski

(a nautical unit of depth)
cable, cable length, cable's length

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

cable, lead
~ elektryczny electric cable
~ współosiowy concentric/coaxial cable
~ pod napięciem live cable

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C cable

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m bryt. flex
cable

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m
1. cable
2. cable-length

Słownik architektury polsko-angielski

(m) cable

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CABLE

WIRE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m cable; kłaść ~ lay cables

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

cable
~ energetyczny - power-cable
~ podziemny underground cable

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

cable~ energetyczny power-cable~ telefoniczny telephone cable~ zawierający olej oil-containing cable

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

tripwire

Nowoczesny słownik polsko-angielski

sneak

stool pigeon

rat

line

grass

plant

fink

snooper

nark

snitch