Nowoczesny słownik polsko-angielski

overhead cable