Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

sewerman

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

sewer worker
sewerage worker

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

scavenger