Wordnet polsko-angielski

(a specialist in canon law)
canonist

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

kośc. canonist