Wordnet polsko-angielski

(an economic system based on private ownership of capital)
capitalism, capitalist economy
synonim: gospodarka kapitalistyczna

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

capitalism

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U capitalism

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m capitalism ~ korporacyjny collective capitalism ~ menedżerski managerial capitalism ~ monopolistyczny monopoly capitalism ~ państwowo-monopolistyczny state-monopoly capitalism ~ państwowy state capitalism ~ rozwijający się advancing capitalism ~ wolnokonkurencyjny free-competition capitalism, free-market capitalism wczesny ~ early capitalism współczesny ~ modern capitalism, contemporary capitalism w warunkach ~u under capitalism

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m capitalism

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

ekon., polit. capitalism