Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

clot

Nowoczesny słownik polsko-angielski

dildo

twirp

lummox

twerp

twit

plonker