Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

freezing point