Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

on time, punctually, sharp

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adv exactly; precisely; punctually: ~ o pierwszej at one o'clock sharp; on zawsze przychodzi ~he always comes on time

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adv punctually, on time
punktualnie o czwartej - at four sharp, at four on the dot

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

on time

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adv.
1. in due time
2. punctually
3. pointless ~ o 10 at 10 o’clock sharp płacić ~ to be punctual in paying

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PROMPTLY

TICK: ON TICK

TIME: ON TIME

EXACTLY

SHARP

DULY

PROMPT

TIME: IN TIME

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

punctually

Nowoczesny słownik polsko-angielski

on the dot