Wordnet polsko-angielski

(scrupulous or exaggerated insistence on purity or correctness (especially in language)
"linguistic purisms")
purism

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U purism

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PURISM