Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

pref quasi-

Nowoczesny słownik polsko-angielski

quasi-

as if