Wordnet polsko-angielski

(a gathering of the minimal number of members of an organization to conduct business)
quorum
synonim: kworum

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt indecl quorum

Nowoczesny słownik polsko-angielski

quorum

kworum

grupa reprezentacyjna (minimalna grupa potrzebna do podjęcia decyzji)