Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

reduction

Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

rebate, discount

Wordnet polsko-angielski

(a discount from the list price of a commodity allowed by a manufacturer or wholesaler to a merchant)
trade discount
synonim: opust
synonim: upust

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

discount
(przy zapłacie gotówką) cash discount
dawać ~ to discount

Rabat

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m discount, rebate
udzielać rabatu - to give a discount
rabat od dużej ilości zakupionego towaru - quantity discount

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. discount
2. rebate
3. price deduction~ cenowy price discount ~ detaliczny trade allowance ~ gotówkowy cash discount~ od ceny price rebate ~ od podatku dochodowego income tax table ~ odsetkowy rebate interest ~ otrzymany discount received ~ podstawowy basic discount ~ procentowy rebate of interest ~ za wcześniejszą zapłatę ceny discount for prepayment, anticipated discount ~ zwyczajowy customary deduction cena bez ~u price without discount cena z ~em price with discountotrzymywać ~ na coś to get a discount for sth udzielać ~u to rebate

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m discount, deduction, price deduction, allowance ~ cenowy price discount ~ detaliczny trade allowance ~ dla personelu employee discount ~ eksportowy export discount ~ frachtowy freight rebate ~ frachtowy konferencyjny conference rebate ~ gotówkowy cash discount, settlement discount ~ handlowy trade discount ~ hurtowy wholesale rebate ~ ilościowy quantity discount, settlement discount ~ nadzwyczajny extra rebate ~ od ceny price rebate ~ od podatku dochodowego income tax table ~ od wielkości dostawy quantity discount, volume discount ~ otrzymany discount received ~ podstawowy basic discount ~ procentowy rebate of interest ~ przy końcu roku end of year rebate ~ przyznany discount allowed ~ specjalny extra rebate ~ za gotówkę discount for cash, cash discount ~ za wcześniejszą zapłatę ceny discount for prepayment, anticipated discount ~ za wierność freight deferre rebate ~ zwyczajowy customary deduction cena bez ~u unrebated price, price with discount otrzymać ~ na coś to get a discount for sth sprzedawać z ~em to sell at a discount, to sell at a rebate udzielić ~u to rebate, to grant a rebate

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

allowance, rebate, discount

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

REBATE

DISCOUNT

ABATEMENT

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

abatement, allowance, deductionin price, discount, rebate

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

deduction

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Pakt na rzecz stabilności i wzrostu: jakiego rodzaju rzeczom zapewniamy rabaty?
The Stability and Growth Pact: what sort of things are we providing rebates for?

statmt.org

Rabaty eksportowe są bliskie naszym sercom i każdy mówi, że trzeba je teraz znieść.
The export rebate is dear to our hearts and everyone says this must now be abolished.

statmt.org

Co do tego nie może być wątpliwości: Wielka Brytania rozpoczęła obowiązkową bitwę o swój rabat.
Indeed, there can be no doubt that the UK has commenced the obligatory battle for its rebate.

statmt.org

Natomiast ogromne sumy są zwracane państwom członkowskim w postaci rabatów.
Instead, large sums are repaid to the Member States as rebates.

statmt.org

System wpłat krajowych wprowadzony został dopiero ze względu na brytyjski rabat.
National contributions started because of the British rebate.

statmt.org

National contributions started because of the British rebate.
System wpłat krajowych wprowadzony został dopiero ze względu na brytyjski rabat.

Yeah, well, I'm hoping for a discount since we're forgoing the painkillers.
A my liczymy na rabat, skoro rezygnujemy ze środków przeciwbólowych.

The year after that, it is due to be GBP 10 billion and now, we hear that you want to take away the British rebate.
Rok później mają wynosić już 10 miliardów funtów, a obecnie słyszymy, że chce pan zlikwidować brytyjski rabat.

Under this programme, consumers are compensated for taking cars more than 10 years old to be scrapped with a premium which will be used as a down payment for purchasing a new car.
W ramach tego programu, konsumenci otrzymują rekompensatę za złomowanie starszych niż 10-letnie samochodów, która stanowi rabat przy zakupie nowego samochodu.

You want space in my marketplace... ...you'll have to give me a volume discount.
Chcesz handlować na moim terenie? Musisz mi dać rabat.

For special friends of Rick's we have a special discount.
Dla specjalnych przyjaciół Ricka mamy specjalny rabat. 100 franków.

So i was just wondering if that little discount still rang true.
I teraz się zastanawiam czy ten mały rabat nie był tylko pustą obietnicą

Indeed, there can be no doubt that the UK has commenced the obligatory battle for its rebate.
Co do tego nie może być wątpliwości: Wielka Brytania rozpoczęła obowiązkową bitwę o swój rabat.

I can get you a bulk discount on the shots.
Mogę dać ci solidny rabat na te zastrzyki.

We're gonna give you the car, plus a big rebate.
Damy ci ten samochód, i dorzucimy duży rabat.

if it gets on screenI get a clothing allowance.
Jeśli to zostanie pokazane, dostanę rabat na ciuchy.

Looks like you're entitled to the full rebate of $19.95.
Wygląda na to, że łapiecie się na pełny rabat $19.95.

Even fewer will have to carry even more, with a possible loss of the rebate for the UK.
Coraz mniejsze grono państw ponosić będzie coraz większe obciążenie, a przy tym Wielka Brytania może utracić swój rabat.

Any discount if I buy the whole set?
Dostanę jakiś rabat przy zakupie całego zestawu?

I already gave you a good discount
I tak dałem ci już dobry rabat.

If you need an interpreter, let me know. I'm cheap.
Jeśli będziesz potrzebował tłumacza, dam ci rabat.

this discount is for you only.
W porządku, ten rabat tylko dla ciebie.

So does this model come with any rebates?
Jest może jakiś rabat na ten model?

I got a Mac Store credit here.
Mam tu rabat do sklepu Maca!

I can get you a discount on that.
Mogę ci na nią załatwić rabat.

A 10% discount for all customers.
Czyli 10% rabat dla wszystkich klientów.

I could even swing you a discount.
Nawet mogę dać ci rabat.

We can get a discount.
Możemy dostać rabat.

Think of it as a discount rate
Traktuj to jako jako rabat

The EU-Africa summit now integrates the Tripoli process, the Rabat process and all the other processes.
Szczyt UE-Afryka obecnie integruje proces Tripoli, proces Rabat i wszystkie inne procesy.