Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

im. (dosł. owca) Rachel