Wordnet polsko-angielski

( (chemistry) a tabular arrangement of the chemical elements according to atomic number as based on the periodic law)
periodic table
synonim: układ okresowy pierwiastków chemicznych
synonim: układ okresowy pierwiastków