Wordnet polsko-angielski

(unit of mass for expressing masses of atoms or molecules)
atomic mass unit
synonim: jednostka masy atomowej
synonim: atomowa jednostka masy
synonim: dalton
synonim: Da

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

prep at, by, in, with
u jego boku - by his side
u krawca - at the tailor’s
u nas w kraju - in our country
u mnie - at my place
u Marii - at Mary’s
(place)
u Szekspira - in Shakes
peare
tu u dołu - down here
zostawię klucz u portiera - I’ll leave my key with the porter
teraz mieszkam u niego - I’m staying with him (at his place)
zostań u nas - stay with us

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

średniony - adj. averaged