Nowoczesny słownik polsko-angielski

Universal Asynchronous Receiver/Transmitter

UART