Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

polisa ~ insurance certificate
agent ~ insurance broker, underwriter

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj insurance: polisa ~a insurance policy
~ agent insurance agent

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

insurance~ agent - insurance agent/broker~ akwizytor - insurance canvasser~ certyfikat - insurance certificate~ doradztwo - insurance consultancy~ firma - insurance company~ usiłować popełnić oszustwo na szkodę firmy ubezpieczeniowej - to conspire to defraud an insurance company~ fundusz - insurance fund~ interes - insurance interest~ kalkulator - insurance actuary~ klauzula - insuring clause~ konsorcjum - underwriting group~ makler - insurance broker~ matematyka - insurance mathematics~ ocena ryzyka - insurance risk assessment~ ochrona - insurance protection/cover~ odszkodowanie - insurance compensation~ okres ważności umowy - period of insurance~ pokrycie - insurance coverage~ polisa - insurance policy~ beneficjent polisy - beneficiary of an insurance policy~ imienna - straight policy~ na okaziciela - policy to bearer~ na podróż - voyage policy~ na zlecenie - policy to order~ odnowić - to revive an insurance policy~ otwarta - open/floating insurance policy~ tymczasowa - temporary binder, cover note~ wykupić - to take out an insurance policy~ pośrednictwo - insurance brokerage/ intermediation~ pośrednik - insurance broker~ prowizja - insurance commission~ roszczenie - insurance claim~ rynek - insurance market~ ryzyko - insurance risk~ składka - insurance premium (PZU), contribution (ZUS) ~ stawka - insurance premium rate~ suma - insured sum~ techniczna rezerwa - insurance technical reserves~ udzielać ochrony ubezpieczeniowej - to afford insurance cover~ umowa - insurance contract/agreement~ usługi - insurance services~ aktuarialne - actuarial services~ związane z występowaniem z roszczeniami - insurance claim settlement services~ wydarzenie - occurrence

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

insurance ~a grupa kapitałowa insurance capital groupUbezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) Insurance Warranty Fund~y fundusz kapitałowy insurance capital fundagent ~y insurance agentdoradztwo ~e insurance consultingdziałalność ~a insurance activityksięgowość ~a insurance book-keepingmakler ~y insurance broker operacje ~e insurance business polisa ~a insurance policy składka ~a insurance premiumsprawozdawczość ~a insurance reportsstawka ~a insurance rate, rate of insurance taryfa ~a insurance tarifftowarzystwo ~e insurance company wartość ~a insurable value

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. insurance certyfikat ~y certificate of insurance formularz ~y insurance slip fundusz ~y insurance fund makler ~y insurance broker operacje ~e insurance business oszustwo ~e insurance fraud polisa ~a insurance policy prowizja ~a insurance commission roszczenie ~e insurance claim składka ~a insurance premium składka ~a na ubezpieczenie społeczne social insurance contribution składka ~a pracodawcy employer’s contribution stawka ~a insurance rate, rate of insurance taksator ~y insurance appraiser taryfa ~a insurance tariff towarzystwo ~e insurance company wartość ~a insurable value wniosek ~y application insurance prowadzić operacje ~e to transact insurance business

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INSURANCE

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

actuarial