Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

insured (person to whom payment will be made)

Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

policyholder

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj insured
osoba ~aan insured person

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

insured, assured, policy-holder~ fundusz - insurance fund~ naprawić stratę poniesioną przez ubezpieczonego - to make good to the assured his financial loss~ na życie i dożycie - life assured/insured~ spółka - insurance company~ świadectwo - certificate of insurance~ umowa - insurance contract/policy~ z tytułu ubezpieczenia społecznego - member of the National Insurance Scheme (GB), of Social Security (US)

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

insured ~ majątek trwały secured structures ~ na życie life assured

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

pp assured, insured ~ na życie life assured ~ na życie i dożycie life assured, life insured przedmiot ~ subject matter insured

m policyholder

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ASSURED

INSURED

POLICY-HOLDER

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

covered, insured

Nowoczesny słownik polsko-angielski

the assured