Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

scourging
flogging
whipping
lashing