Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

becket, becket bridle