Słownik polsko-angielski

(military) civilianization