Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

funerary banquet, funerary feast, funerary meal