Słownik polsko-angielski

adj. negative
~, elektrycznie - adj. electronegative

Wordnet polsko-angielski


1. (less than zero
"a negative number")
negative
synonim: minusowy

2. (not indicating the presence of microorganisms or disease or a specific condition
"the HIV test was negative")
negative, disconfirming: : synonim: negatywny
synonim: minusowy

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

negative
(niekorzystny) disadvantageous
~ temperatura~below zero
~ cecha, strona~disadvantage, drawback
~ne saldo adverse balance, deficit

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj negative
bad
unfavourable
disadvantageous
pejorative
cecha ~a drawback
disadvantage

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

negative~ bilans - adverse balance~ wartość - negative value~ wpływ - adverse impact~ wynik - negative result

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

negative~a wartość firmy negative goodwill, badwill ~e różnice kursowe negative exchange differences ~e różnice kursowe negative exchange differences ~e saldo debit balance ~y kapitał pracujący net current liability~y kapitał własny negative equity ~y podatek dochodowy negative income tax

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. negative, adversie, unfavourable, disadvantageous, harmful ~a krzywa zysku negative yield curve ~a pozycja bear position ~a strona shortcoming, drawback, disadvantage ~a wartość firmy badwill, negative goodwill ~e różnice kursowe exchange loss, negative exchange differences ~e saldo debit balance ~e skutki adverse effects ~e wyniki badań negative test results ~y bilans handlowy adverse balance of trade ~y bilans płatniczy adverse balance of trade ~y kapitał pracujący net current liabilities ~y podatek dochodowy negative income tax ~y przepływ gotówki negative cash flow ~y przyrost ludności negative population growth liczba ~a negative number, negative integer wartość ~a negative value wielkość ~a negative przedstawić kogoś ~ym świetle to present sb in a bad light

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

negative adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MINUS

UNFAVOURABLE

UNFAVORABLE

DISADVANTAGEOUS

DEPRECIATING

DETRIMENTAL

NEGATIVE

HARMFUL

PEJORATIVE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

negative, adversie, unfavourable, disadvantageous, harmful

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj negative, unfavourable

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

deleterious

Nowoczesny słownik polsko-angielski

dyslogistic