Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

być ~nym za to na co się zasłużyło to be punished according to one's deserts
(zob. t.) karać

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

penalized~ znaczną grzywną - heavily fined

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. punished; castigated

[ [śmiercią] ] adj. punished with death

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

fined

punished

Nowoczesny słownik polsko-angielski

penalized