Słownik polsko-angielski

showing; revealing
~ słabości obrony - revealing the weakness of defence

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

revelation, exhibition
~ się manifestation, emergence
(nowej książki, płyty) release

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EXHIBITION

APPARITION

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

showing
revealing
disclosure
showing forth
exhibition

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

appearance

manifestation