Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

exhibition of faith by good works