Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. hidden from human eyes, hidden from the eyes of men